Terug naar Bibliografie.


De ie - uu - oe in het dialect van Nuenen
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXVIII 1961 - Blz 199-217

Terug naar Bibliografie

TnTl199

---                                                                                  Verder


Terug naar boven